,

ChanRobles Virtual Law Library


CHANROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY
Chan Robles Virtual Law Library


Bookmark and Share


This web page contains relevant information from the
Commission on the Filipino Language
(Komisyon sa Wikang Filipino).
   Commission on the Filipino Language
(Komisyon sa Wikang Filipino)

Go to:cralaw

Commission on the Filipino Language

COMMISSION ON THE FILIPINO LANGUAGE
[KOMISYON SA WIKANG FILIPINO]
Home Page

"Ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika, mahigit pa sa hayop at malansang isda." "


- Dr. Jose P. Rizal


Quick Search for Relevant Resources
from the Commission on the Filipino Language.chanrobles virtual law library

Balita Archive
Proyekto
Grants
Dokumento
Publikasyon
PSWF
ForumContact Information
:

Ang KWF ay matatagpuan sa
 
1610 J.P. Laurel St., San Miguel, Manila.
May telepono blg. 736-2525, 736-3832, 736-3834, 736-2521, 736-3835
(fax).
[email protected]

 
Back to Top  -  Back to Main Index  -  Back to Home
 
 
Since 19.07.98 chanroblesvirtualawlibrary