PHILIPPINE JURISPRUDENCE US SUPREME COURT JURISPRUDENCE

ChanRobles On-Line Bar Review

Search for www.chanrobles.com


Bookmark and Share


REPUBLIC ACTS

CLICK HERE FOR THE LATEST PHILIPPINE LAWS, STATUTES & CODES

REPUBLIC ACT NO. 7596

REPUBLIC ACT NO. 7596 - ISANG BATAS NA NAGDEDEKLARA SA IKA-2 NG SETYEMBRE BILANG ARAW NG NUEBA ESIHA AT TANGING WALANG GAWAING ARAW O SPECIAL NONWORKING HOLIDAY SA LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA
 


SEKSYON 1.     Ang ika-2 ng Setyembre ng bawat taon ay sa pamamagitan dito idinedeklara bilang Araw ng Nueba Esiha at isang tanging walang pasok na araw sa Lalawigan ng Nueba Esiha.

SEKSYON 2.     Ang Batas na ito ay magkakabisa labinlimang (15) araw pagkatapos na malathala ito sa isang pambansang pahayagan.

Approved: June 2, 1992

chanrobles virtual law library
Back to Main

chanroblesvirtuallawlibrary